22 Eylül 2017 Cuma, 11:44
Işil Boztekin
Işil Boztekin isilboztekin@burdanoku.com Tüm Yazılar

Eleman Seçme ve Yerleştirme

İşletmelerin başarı grafiğini oluşturan en önemli etkenlerden biri, uygun ve nitelikli personellerin seçilmesidir. İyi bir personel seçimi için öncelikle çalışanların yapacakları işlerin belirlenmesi gerekir.

İlk etapta yapılacak olan iş analizi sayesinde, bir işin özellikleri, inceliği, gerekleri ve çalışma koşulları üzerine araştırma yapılmalıdır. Yapılan ‘’iş analizi çalışmaları’’ sonucunda; işin ne olduğu, çalışanın görevleri ve sorumlulukları, ne tür bilgilere sahip olması gerektiği, kişilik yapısı, zihinsel/fiziksel özellikleri gibi konular tespit edilir.

İş analizi çalışmalarında izlenilen birkaç yöntem bulunmaktadır.

1.Gözlem: İşin yapıldığı yerde çalışanların gözlemlenmesi yöntemidir.

2.Mülakat: En çok kullanılan iş analizi yöntemidir. Çalışanlar, yöneticiler ve işin tüm muhataplarıyla yapılan görüşmelerdir.

3.Anket: İş analizi yapan kişiler özel bir analiz formu geliştirerek; işletmenin ve işin ünvanı, işin yapıldığı bölüm, işin özeti, gerekli olan araç-gereçler, bireysel özellikler, deneyim gibi konuları ele alırlar.

Belirli bir işi yerine getirmek için bireyin sahip olduğu bedensel şartlar, planlama yeteneği, analitik düşünme, hafıza, konsantrasyon, sosyal ilişkilere açıklık, kendini dinletebilme, bilgisini ne ölçüde işine yansıttığı yapılacak olan iş analizlerinde detaylandırılması gereken hususlardır.

Personel seçiminde, işletmede açık olan pozisyonlara en uygun kişiler seçilmelidir. Üretimin iyi olması personelin iyi olmasıyla bağlantılıdır. Uygun eleman seçilemediğinde ise; çatışmalar ve uyumsuzluklar baş gösterir. İşletmenin verimi düşer, doğru personel seçilemediği için sirkülasyon artar. Yanlış personelin seçimi şirket tarafında zamanın, enerjinin ve paranın boşa gittiği anlamına gelir. Personel işini yaparken zorlanır, çalıştığı iş yerine karşı yabancılaşma duygusu ortaya çıkar. Motivasyonu düşer ve personelin yaşadığı tüm bu olumsuzluklar stresin yaşanmasına ve akabinde psikolojik açıdan davranışsal bozukluklara sebep olur.

Seçilen doğru personele sağlanacak olan eğitim desteği bilgi ve performansının artmasına fayda sağlayacaktır. Yetenekleri yaptığı işe uygun olan elemanlar daha hızlı ve verimli çalışarak kurumsal verimi arttırmaya katkıda bulunacaklardır. Personel seçimlerinde doğru elemanı seçmek adına birtakım testler uygulanır. Bu testler, kişinin sahip olduğu özelliklerin sözkonusu iş için uygun olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

-Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (role play, grup çalışmaları, problem çözme uygulamaları)

-Psikoteknik Testler

-Kişilik Envanterleri, Genel Yetenek ve Yetkinlik Testleri.

Tüm bu mülakatlar ve testler sayesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut olan pozisyonlara uygun, olumlu adaylar seçilir ve yerleştirilir.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
%d blogcu bunu beğendi: